ສາຍສ່ຽງໂຊກອ່ານດ່ວນ! ຄວາມເປັນຈິງແບບນີ້ເດີ່ ຖືກເລກສະລັບບ່ອນກັນຢູ່ໄດ້ເງິນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຖ້າຖືກ 5 ໃນ 10 ໂຕເລກນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເງິນຕາມທີ່ແຈ້ງການອອກໄປ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຫວຍພັດທະນາທີ່ທຸກຄົນຊື້ກັນຜ່ານໆມາ ນີ້ເປັນຫວຍທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່.

ສຳລັບ ຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫຍ່ ເລກ 5 ໂຕ ສາມາດແລກບິນຮັບລາງວັນໄດ້ແລ້ວທີ່ “ ບໍລິສັດ ສະຫຼາກ ພັດທະນາ Happy 5/45 ”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່: 021 515 151

ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ແຕ່ທັ້ງນີ້ຢ່າລືມວ່າການຖືກຫວຍເປັນການສ່ຽງດວງ ຢ່າຫວັງລວຍໃນການຖືກຫວຍ ຊີວິດທ່ານຈື່ງດີຂື້ນ! ເພາະການຊື້ຫວຍຫລືຊື້ເລກເພື່ອຍາດຊີງລາງວັນນັ້ນ ເເມ່ນມິຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ ເຊີ່ງທ່ານມີໂອກາດຖືກແມ່ນພຽງແຕ່ 0,0000000001 % ຂອງຈຳນວນເລກທີ່ອອກມາສະຫລັບກັນ ,

– ລາງວັນທີ 3 ຕ້ອງຖືກ 3 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 50.000 ກີບ.

– ລາງວັນທີ 4 ຕ້ອງຖືກ 2 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 5.000 ກີບ.ສຳລັບລາງວັນທີ 1 ກໍລະນີຖືກຫລາຍຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາຈຳນວນເງິນລາງວັນສະສົມທັງໝົດ ມາແບ່ງປັນກັນຕາມຈຳນວນຄົນຖືກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.