ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ…ຄວນອ່ານ9 ວິທີ ການລ້ຽງລູກໂດຍໃຊ້ພະລັງບວກ.

ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ…ຄວນອ່ານ9 ວິທີ ການລ້ຽງລູກໂດຍໃຊ້ພະລັງບວກ.

1. ການເຫັນອົກເຫັນໃຈ ເອົາໃຈລູກມາໃສ່ໃຈເຮົາ ຄົ້ນຫາໃຫ້ພົບວ່າແມ່ນຫັຍງທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລູກດື້

2. ການສະແດງອາການຕອບສະໜອງ ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າເຮົາກຳລັງສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກຢູ່

3. ການທີ່ເຮົາຍອມຮັບວ່າອາລົມຫງຸດຫງິດ ແລະການກະທຳທີ່ຜິດພາດ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມກັບລູກ

4. ການທີ່ເຮົາຮັບຮູ້ ແລະຊື່ນຊົມໃນຄວາມສາມາດຂອງລູກ ໃນເວລາທີ່ລູກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີ ແລະຖືກຕ້ອງ.

5. ການຕັ້ງກະຕິກາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄວ ແລະປະຕິບັດຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

6. ການຫາຈຸດສົມດຸນໃຫ້ເຫັນລະຫວ່າງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະຊີວິດການເປັນພໍ່ແມ່.

7. ການໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບລູກຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອສ້າງສາຍສຳພັນ ແລະຜູກພັນຕໍ່ກັນ.

8. ການຮູ້ເທົ່າທັນອາລົມຕົວເອງ ແລະໝັ່ນກວດສອບຄວາມຮູ້ສຶກ ຢ່າເອົາອາລົມໄປລົງກັບລູກ.

9. ການຫາຂໍ້ມູນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໃນການເບິ່ງແຍ່ງລູກຢ່າງຖືກວິທີ.

ຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການລ້ຽງລູກໂດຍໃຊ້ພະລັງບວກຄື ການໃຊ້ຄວາມຮັກ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ການໃຫ້ໂອກາດ ແລະສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ລອງນຳເອົາຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳການລ້ຽງລູກຂອງທ່ານ ຫາກເຮັດໄດ້ດີ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດສາຍສຳພັນທີ່ໜາແໜ້ນພາຍໃນຄອບຄົວ Cr: S-KSM.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.