ຂ່າວດີ!..ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊິນ ແອັດສະຕາເຊເນກາ.

👏 👏 ຂ່າວດີ!..ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊິນ ແອັດສະຕາເຊເນກາ.

ຈຳນວນ 594.000 ໂດສ ຈາກໂຄງການ COVAX.

ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດແອດສະຕາເຊເນກາ

(AstraZeneca/Oxford) ຈຳນວນ 594.000 ໂດສ໌ ຈາກໂຄງການ COVAX Facility ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດລະບາດ (CEPI), ອົງການກາວີ (Gavi) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໂດຍມີ ອົງການອຸຍນີເຊບ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສຳຄັນໃນການຈັດສົ່ງ.

ການຈັດສົ່ງວັກຊິນຊຸດນີ້, ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດ ຂອງໂຄງການ COVAX Facility ໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເທົ່າທຽມໃນທົ່ວໂລກ ເເລະ ເປັນການຈັດສົ່ງວັກຊິນຊຸດທີ 10 ຈາກ COVAX ໃຫ້ເເກ່ ສປປ ລາວ, ບໍ່ດົນມານີ້, ທາງໂຄງການ ກໍໄດ້ມີການບໍລິຈາກວັກຊິນ Pfizer BioNTech ປະມານ 1,7 ລ້ານໂດສ໌ ໃຫ້ເເກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ COVAX Facility ເຊັ່ນດຽວກັນ, ລວມຈຳນວນວັກຊິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ COVAX Facility ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີວັກຊິນພຽງພໍ ທີ່ຈະໃຫ້ການສັກວັກຄົບໂດສ໌ ຕາມຄໍາແນະນໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 4,1 ລ້ານຄົນ ຫລື ປະມານ 56% ຂອງປະຊາກອນລາວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.