ບໍ່ໄດ້ອວດວ່າລວຍເດີ້ແຕ່ຂ້ອຍເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຄວນຈະເຮັດເຮັດໃຫ້ເມຍ

Happy valentine’s day ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ເອົາແຕ່ເຊົ້າໆໂລດ ຢ້ານຄົນອື່ນລື່ນ ມີໃຜໃຫ້ເຊົ້າກວ່ານີ້ບໍ ?

ບໍ່ໄດ້ອວດວ່າລວຍເດີ້ແຕ່ຂ້ອຍເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຄວນຈະເຮັດເຮັດໃຫ້ເມຍ ຫຼື ແຟນມີຄວາມສຸກໃນມື້ທີ່ພິເສດ ເລັກໆນ້ອຍໆກະບໍ່ວ່າກັນຂໍພຽງໄດ້ເຮັດໃຫ້້

.

ໃຜທີ່ໂສດກະເບິ່ງຮູບແລະກະອິດສາໄປກ່ອນເດີ້ແລະຂໍໃຫ້ມີຄູ່ມີແຟນໄວເດີ້

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.