ກຽມພົບກັບຮູບແບບໃຫ່ມຂອງອ່າງນ້ຳສຸຍ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຮ້ານອາຫານເຮືອນແພຄຳແພງ2 ກຳລັງມີແຜນພັດທະນາປ່ຽນແປງເປັນຮ້ານທີ່ທັນສະໄໝ ມີຄວາມພັດທະນາສະອາດງາມຕາ ທີ່ອ່າງນ້ຳສຸຍ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ມີແບບໂຄງສ້າງອອກມາແລ້ວ ງາມຈົນໃຜກໍຢາກໄປແວ່ ແລະອີກບໍ່ດົນອາດຈະໄດ້ໄປທ່ຽວແລ້ວ.

ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທຳອີກພ້ອມ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫໍໄຕຣປິດົກ, ວັດຕະແຫຼວ ທີ່ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ຈົນກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຜໆກໍເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ເປັນມິ່ງຂວັນຂອງປະຊາຊົນເມືອງຈຳພອນ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຍັງມີໜອງ ປາຝາ ແລະ ດົງລີງ ອີກດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.