ວ້າວ! ແຊເກັບໄວ້ໄປ ພິກັດໃໝ່ ອ່າງນ້ຳສຸຍເມືອງຈຳພອນ ຮ້ານອາຫານທີ່ພັກລີສອດຕິດແມ່ນ້ຳຳ.

ວ້າວ!!!! ເປັນຕາໄປຕຳແທ້ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ອ່າງນ້ຳສຸຍເມືອງຈຳພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ສະຫນັບສະຫນຸນການທ່ອງທ່ຽວລາວທ່ຽວລາວ.

ສະຫນັບສະຫນຸນການທ່ອງທ່ຽວລາວທ່ຽວລາວ.

ຮູບອອກແບບແຜນການສ້າງຮ້ານອາຫານທີ່ພັກລີສອດຕິດແມ່ນ້ຳ.

ວິວດີ ບັນຍາກາດໄດ້ ຢາກໄປສໍາຜັດແລ້ວ ສໍາເລັດ,ເປີດບໍລິການເມື່ອໄດ ຊວນກັນໄປໂລດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາຂອງຮູບ Cr. Nang Boupha.

Copyright | ຄຳຄົມສອນໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.