ໄປລັກແບ້ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ.

ໄປລັກແບ້ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ ຢູ່ບ້ານນາທາມ(ແກ້ງປາຢາງ) _ ຊື່:ຕຸ້ຍໄປ2ຄົນແຕ່ຄົນຊື່:ຊາຍໄປລອດຄົນ1 #ລູກຫລານໃຜໄປພົວພັນເອົາຢູ່ກຸ້ມບ້ານເດີີ ທີ່ມາ

ໄປລັກແບ້ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ.

ຢູ່ບ້ານນາທາມ(ແກ້ງປາຢາງ).

ຊື່:ຕຸ້ຍໄປ2ຄົນແຕ່ຄົນຊື່:ຊາຍໄປລອດຄົນ1.

#ລູກຫລານໃຜໄປພົວພັນເອົາຢູ່ກຸ້ມບ້ານເດີີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.