ແຊເອົາບຸນ..!!ບັນຫາເລື່ອງພະຍາດຕັບ​ ຫຼື​ ໄວຮັດຕັບB,​Cຕັບແຂງ ຕົ້ມກິນເຊົາຂາດໂລດ.

ທ່ານໄດ້ມີບັນຫາເລື່ອງພະຍາດຕັບ​ ຫຼື​ ໄວຮັດຕັບB,​Cຕັບແຂງຈົນຮໝໍ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົ່ວໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເອົາຢາໂຕນີ້ຕົ້ມກິນໄຊ້ເວລາປະມານ2-3ເດື່ອນລາຍຄົນຫາຍຂາດສັບພາສາລາວເອີ້ນວ່າຕົ້ນຄູນປ່າປະລິມານຕົ້ມກິນ1ກຳມື້ຕໍ່ນໍ້າ​ 2 ລິດຕົ້ມຈົນນໍ້າຈືດສາມາດປ່ຽນໂຕໃຫມ່ໄດ້.

ວິທີເຮັດນຳຕົ້ນຄູນປ່າ ມາຕັດໃຫ້ພໍດີ ແລ້ວນຳມາຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ຫຼື ແບບດິບໆກໍ່ໄດ້ ຫໍ່ດ້ວຍຜ້າຂາວ ຕົ້ມດື່ມ ຮັບຮອງຫານຂາດແທ້ 100% ລອງໄປເຮັດເບິ່ງເດີ່.

@(ແຊ່ຕໍ່ເດີພີ່ນ້ອງເອົາບຸນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.