ຫາມາປູກໄວ້ເຮືອນເລີຍ..!! ຫວ້ານຂັນໝາກເສດຖີ ເຊື່ອວ່າເປັນສິຣິມຸງຄຸນ ເສີມໂຊກລາບ ປ້ອງກັນຜີ ມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ ເງິນທອງໄຫລມາເທມາ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານປະຈຸບັນມະນຸດເຮົາມີພ້ອມທຸກຢ່າງ ເຮັດຫຍັງກະໄດ້ ແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນຍາວ ຮ່າງກາຍເປັ່ງປັ່ງ ເປັນໜຸ່ມເປັນສາວ ແມ່ນຍາກ ຖ້າເຮັດໄດ້ກະເພີ່ງແຕ່ເລື່ອງໄຊຍະກຳແຕ່ກະບໍ່ແມ່ນເລືື່ອງທຳມະຊາດ, ຮາກໃຜມີພ້ອມທຸກຢ່າງແລ້ວແຕ່ຍັງຂາດຄວາມໜຸ່ມສາວ ແມ່ນຫັນມາໃຊ້ຢາສະໝຸນໄພນິ້ເປັນປະຈຳເບິ່ງທ່ານຈະມີຄວາມສຸກ ຄືຫວ້ານສະຫວັນຊັ້ນ8 ຫລືຫວ້ານຂັນໝາກເສດຖີ.

ຄຸນຄ່າທາງຢາຂອງ ຫ້ວານສະຫວັນຊັ້ນ8 ຫລື ຫວ້ານຂັນໝາກເສດຖີຊື່ທາງວິທະຍາສາດ : Aglaonema simplex Blumeຈັດຢູ່ໃນວົງ ARACEAEໃຊ້ໃນການປົວພະຍາດຕ່າງຯ.

• ປ້ອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວເຊວມະເຣັງຕ່າງຯ• ຕ້ານອະນຸມຸນອິດສະຫລະ• ປີ່ນປົວ ອາການພຸມແພ້• ຫອບຫືດ.

• ກະເພາະ• ລຳໃສ້• ທາງເດີນອາຫານ• ປວດທ້ອງບິດ• ເປັນຕະຄີວ• ຕິນ ມື ຊາ ປວດຕາມແຂ່ງ ຂາ.

• ເສັ້ນເອງຕຶງ• ປີ່ນປົວໄຂ້• ປິ່ນປົວອາການໄອ• ປີ່ນປົວມະເຣັງໄລຍະຕ່າງຯ• ປີ່ນປົວເນື້ອງອກ.

• ປີ່ນປົວ ເບົາຫວານ ຄວາມດັນ• ຢັບຢັ້ງຄວາມເສື່ອມສະລາຂອງຮ່າງກາຍເປັນຢ່າງດີ• ເປັນຢາອາຍຸວັດຖະນະ• ກິນຫວ້ານເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນໜຸ່ມ ເປັນສາວສະເໝີ• ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແກ່ຍາກ• ຖ້າກິນວ້ານຂັນໝາກ ອາຍຸຫລາຍກໍ່ຍັງໜຸ່ມສາວສະເໝີ.

• ເປັນຢາວິເສດທີ່ມະນຸດບົນສະຫວັນສົ່ງມ່າໃຫ້• ອາຍຸຍາວນານພິດປົກກະຕິ ຜີວພັນບໍ່ແຫ່ວໂຢ້ນ• ມີນ້ຳມີນວນເຕັ່ງຕຶງຢູ່ສະເໝີ• ແຂ້ວກະບໍ່ຫລົ່ນຕາມການເວລາ ຜົມກະບໍ່ຫງອກ ຫູກະບໍ່ອື້• ກຳລັງວັງຊາກໍ່ບໍ່ຫລົດຖອຍ.

• ບໍ່ປວດເມື່ອຍ• ປ້ອງກັນຄວາມເສື່ອມທາງເພດ• ປີ່ນປົວເນື້ອງອກ ແລະ ຊີດ• ເປັນຢາກຳລັງ ແລະ ຊູກຳລັງທາງເພດ.

• ຖ້ານຳຕົ້ນມາປູກເຊື່ອວ່າເປັນສິຣິໂມງຄຸນ ໂຊກລາບ ແລະ ປ້ອງການພູກຜີໄດ້• ຖ້າໄຜນຳມາປູກອອກດອກເຊື່ອວ່າມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ ເງິນທອງໄຫລມາເທມາ.

ໃຫ້ເອົາໝາກ ຫວ້ານຂັນໝາກກິນທຸກວັນ(ໃຫ້ທ່ອງກາຖາ ນະໂມພຸດທາຢາ 7ຄັ້ງກ່ອນກິນທຸກຄັ້ງ)ໃຫ້ເອົາຫົວຫວ້ານ ກິນກັບນ້ຳເຜີ້ງທຸກວັນ(ໃຫ້ທ່ອງກາຖາ ນະໂມພຸດທາຢາ 7ຄັ້ງກ່ອນກິນທຸກຄັ້ງ)ຫ້າມຫຍ້າ ຫລືຄ້ຽວໝາກເດັດຂາດໃຫ້ກືນລົງເລີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.