ເຮືອນໃຜຍຸງຫຼາຍ ລອງປະສົມສິ່ງນີ້ ແລ້ວວາງໄວ້ກ້ອງຕຽງຮັບຮອງ ຫາຍກ້ຽງແນ່ນອນ 100%

ຍຸງເປັນພາຫະນະຂອງໂລກຮ້າຍຫຼາຍຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຈົນເາສຍຊີວິດໄດ້ ເຮົາຄວນຮັບມື ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງໃນຊ່ວງລະດູຝົນໃກ້ຈະມາຮອດນີ້ ດ້ວນວິທີງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ.

– ກະປ໋ອງ 1 ອັນ.

– ສະບູ ຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ.

– ນໍ້າຕານ 2-3 ບ່ວງແກງ.

-ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 1-2 ບ່ວງແກງ.

-ນໍ້າສະອາດ 4 ບ່ວງແກງ.

ວິທີເຮັດ.

– ຖອກນໍ້າຕານໃສ່ຊາມ ຕາມດ້ວນນໍ້າ ຄົນຈົນນ້າຕາຍລະລາຍ.– ໃສ່ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູລົງໄປ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ.

– ຈາກນັ້ນໃສ່ສະບູລົງໄປແລ້ວຄົນໃຫ້ລະລາຍ ຫຼື ຈະໃຊ້ຄີມອາບນໍ້າກໍ່ໄດ້.

– ເມືອສ່ວນປະສົມທັງໝົດເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ກໍ່ນຳໄປໃສ່ກະປ໋ອງ ຫຼື ຕຸກນໍ້າ ທີ່ກຽມໄວ້ (ຕາມຮູບ) ແລ້ວນຳໄປວາງໄວ້ມູມຕ່າງໆທີ່ອັບ ຫຼື ກ້ອງຕຽງກໍ່ໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.