ແນະນຳຈາກຜູ້ເປັນແມ່..!! ລູກນ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຫາຍໃຈສຽງດັງຄືດຄາດ ໃຫ້ປາດເອົາຫົວຫອມມາໄວ້ເທິງຫົວ ຊ່ວຍໄດ້.

ແນະນຳຈາກຜູ້ເປັນແມ່..!! ລູກນ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຫາຍໃຈສຽງດັງຄືດຄາດ ໃຫ້ປາດເອົາຫົວຫອມມາໄວ້ເທິງຫົວ ຊ່ວຍໄດ້.

ໄດ້ຜົນອີຫຼີ ລູກຂ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ສຽງດັງຄືດຄາດ ຄືດຄາດ ນອນບໍ່ຫລັບພໍແຕ່ປາດຫົວຫອມແດງ ມາໃສ່ຜ້າເອົາໄປໄວ້ເທີງຫົວລູກ ລູກກະຫາຍໃຈໂລ່ງມາທັນທີ ຂອບໃຈແມ່ໆທີ່ບອກ.

ແນະນຳບອກຕໍ່ເດີ້ ແມ່ໆທ່ານໃດທີ່ລູກຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກລອງເອົາວິທີນີ້ໄປເຮັດເບີ່ງເດີ້ ຮັບຮອງວ່າໄດ້ຜົນແທ້ແນ່ນອນ 100%.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.