ກິນຕະຫຼອດຫາກໍ່ຮູ້..!!! ຜັກກະຖິນ ມີສັບພະຄຸນທາງຢາດີເລີດ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຄິດວ່າຜັກກະຖິນ ທີ່ເຮົາກິນເປັນຜັກກັບປົ່ນ, ຕຳໝາກຫຸ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງກວ່າທີ່ຄິດ ເຊິ່ງມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານຫຼາຍຊະນິດແຖມຍັງສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ພ້ອມ.

1 ໃຊ້ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ( ຮາກ ແລະ ແກ່ນແກ່ ).2 ໃນຜັກກະຖິນມີຟົດຟໍຣັສສູງຈຶ່ງຊ່ວຍເສີມສ້າງ ແລະ ບຳລຸງກະດູກ ( ຍອດອ່ອນ, ໝາກອ່ອນ ແລະ ແກ່ນ ).3 ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ( ຍອດອ່ອນ ).4 ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ( ຍອດອ່ອນ ).5 ຜັກກະຖິນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ A ຈຶ່ງຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະ ປິ່ນປົວສາຍຕາ ( ຍອດອ່ອນ ).6 ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ ( ໝາກອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນ ).

7 ຊ່ວຍແກ້ອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ( ແກ່ນແກ່ ).8 ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ( ໝາກອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນ ).9 ຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນຫິວນ້ຳ ( ໝາກອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນ ).10 ຊ່ວຍແກ້ອາການຖອກທ້ອງ ( ໝາກແກ່ ).

11 ແກ່ນກະຖິນມີສັບພະຄຸນໃຊ້ເປັນຢາຂັບຖ່າຍແມ່ພະຍາດໂຕກົມ ( Ascariasis ) ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໃຊ້ເທື່ອລະ 25 – 50 ກຣາມ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ໃຊ້ 5 – 20 ກຣາມຕໍ່ ມື້, ເວລາໃຊ້ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ກິນໃນຂະນະທ້ອງວ່າງ ( ໃຊ້ໃນຕອນເຊົ້າຈະດີທີ່ສຸດ ).12 ດອກກະຖິນມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບຳລຸງຕັບ.

13 ແກ່ນແກ່ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຕັບ.14 ໝາກກະຖິນໃຊ້ເປັນຢາສະໝານບາດແຜ ແລະ ໃຊ້ຫ້າມເລືອດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.