ເຫດລົດຂົນໝາກໄມ້ປີ້ນ.

ເຫດລົດຂົນໝາກໄມ້ປີ້ນ.

ຕອນບ່າຍຄ້າຍແລງ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2022,

ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ເຂດປາກມອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ..

ທຸກຄົນປອດໄພ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.