ເມຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ປ່ອຍໃຫ້ຜົວລ້ຽງລູກນ້ອຍສອງຄົນຢູ່ຖຽງນາ.

ເມຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ປ່ອຍໃຫ້ຜົວລ້ຽງລູກນ້ອຍ ສອງຄົນຢູ່ຖຽງນາຄົນດຽວ.

ມີເຮືອນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂັດສົນຫຼາຍ. ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຊອບຖາມ ໄດ້ຮູ້ວ່າມີພໍ່ແລະລູກນ້ອຍສອງຄົນ.

ອາໄສຢູ່ເຮືອນໄມ້ກາງທົ່ງນາ..

ແລະ ເມື່ອຖາມວ່າເມຍໄປໃສ ຜົວເວົ້າວ່າ: ໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຫາເງິນຢູ່ໄທ ໃຫ້ພໍ່ຂອງລູກນ້ອຍສອງຄົນຢູ່ເຮືອນ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງຢູ່ນີ້.

ເພື່ອເບິ່ງແຍງລູກ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ດີ.

ພໍ່​ຍັງ​ບອກ​ອີກ​ວ່າ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ເມື່ອຍ ຈົນ​ສູ້​ບໍ່​ໄດ້ ແຕ່​ກໍ​ຕ້ອງສູ້ ເພາະ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ໄປ ຖ້າ​ຫາກເມຍບໍ່​ໄປ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ອຶດ​ຫິວ ຄິດວ່າຕ້ອງອົດທົນ.ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພໍ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນເມຍຂອງລາວໄດ້ ຍ້ອນ​ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ, ຂາ​ຫັກຕ້ອງໃສ່​ເຫລັກ​ຢູ່ 3 ປີ.

ສະນັ້ນ, ລາວ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ລ້ຽງ​ລູກ​ ແລະ ​ໃຫ້​ເມຍ​ໄປ​ແທນ. ບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກໜັກໄດ້ ຂະນາດການໜຶ້ງເຂົ້າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ເງິນຈະຊື້ນົມໃຫ້ລູກກໍບໍ່ຂ້ອຍມີ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງດື່ມນົມກະປ໋ອງ ກາມະລີ ປະທັງຊີວິດລູກນ້ອຍໄປກ່ອນ.

ພໍ່​ສູ້​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ, ລາວ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ໃຫ້ໄວ​ເພາະ​ມີ​ລູກ​ທີ່​ຈະ​ດູ​ແລ. ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ໜື້ງເຂົ້າ​ ຫົດ​ນ້ຳ​ຜັກ, ປູກ​ໝາກ​ຖົ່ວ​ໄວ້​ກິນ, ແລະ ອື່ນໆ.

ຊີວິດເຈົ້າເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແຕ່ລະມື້ ແມ່ນແສນລຳບາກ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້. ດຸໝັ່ນຫາລ້ຽງຊີບແບບນີ້.

ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນກໍ່ມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນແນ່ນອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.