ແຊບອກຕໍ່ ມີໃຜສົນໃຈຢູ່ບໍເຈົ້າເມຍມື 2 ສະພາບພໍ່ໃຊ້ໄດ້.

ແຊບອກຕໍ່ ມີໃຜສົນໃຈຢູ່ບໍເຈົ້າເມຍມື 2 ສະພາບພໍ່ໃຊ້ໄດ້.

ຍັງໂສດເດີ ຍີງມືສອງ.

ມີໃຜສົນໃຈຢູ່ບໍເຈົ້າເມຍມື 2 ສະພາບພໍ່ໃຊ້ໄດ້.

ທ້ອງລາຍໜ້ອຍໜຶ່ງໃຜສົນໃຈທັກມາໄດ້ຈາ.

ແມ່ຮ້າງໜ້າຮັກ ຊົມຄິຼບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.