ຮູ້ໄວ້ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດແນ່ນອນ…!!! ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດຈະລາຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2021)

ອຸບັດຕິເຫດ ລົດຈັກຕຳກັບລົດ10ລໍ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່https://www.chaokhongchai.xyz/18681

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດແນ່ນອນ ! ແຊຣເກັບໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ອັດຕາການປັບໃໝ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກເອົາປຽບ.

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2021)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.