ຂອບໃຈພວກເຈົ້າຫຼາຍໆ, ບໍ່ສະນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ

“ຂອບໃຈພວກເຈົ້າຫຼາຍໆ, ບໍ່ສະນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ.” ໃນວັນທີ 13 ເດືອນມັງກອນ, ສູນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດ້ຕິດຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍທາງ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຂັບຂີ່ຄົນລາວຜູ້ໜຶ່ງຊອກຫາສິນຄ້າສຳຄັນທີ່ຕົກເຮ່ຍຢູ່ເທິງທາງດ່ວນຢ່າງທັນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດບໍ່ໄດ້ສູນເສຍຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍຈາກນັກຂັບຂີ່ຢ່າງຍິ່ງ.

ກາງຄືນເວລາ2ໂມງ30ນາທີ, ໄດ້ຍິນສຽງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ກັງວົນມາຈາກຫ້ອງປະຈຳການສະຖານີເກັບເງິນວັງວຽງຂອງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາວັງວຽງວ່າ:“ເສື້ອຜ້າໃໝ່ໆຂອງຂ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກະສອງເປົາຕົກເຮ່ຍຢູ່ເທິງທາງດ່ວນ, ມູນຄ່າ 5 ລ້ານປາຍກີບ, ລົບກວນພວກເຈົ້າຫາຊ່ວຍແດ່,ຂ້ອຍກັງວົນຫຼາຍ! ພາຍຫຼັງທີ່ພະນັກງານປະຈຳການໄດ້ຮູ້ສະພາບການແລ້ວກໍ່ເລັ່ງດ່ວນໃຫ້ພະນັກງານກວດທາງຂອງສູນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງດ່ວນຊ່ວຍຫາທັນທີ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໃຊ້ມາດຕະການຕົວຊ່ວຍຄຽງຄູ່ໄປຕື່ມອີກ, ດ້ານໜຶ່ງຄືໃຊ້ລະບົບກວດກາໜ້າທາງແບບເອເຫຼັກໂທນິກຜ່ານກ້ອງວົງຈອນເພື່ອຄົ້ນຫາຕິດຕາມຕະຫຼອດທາງ, ອີກດ້ານຄືຕິດຕໍ່ຫາຕຳຫຼວດສູນຊີ້ນຳ ແລະ ສະຖານີເກັບເງິນຕາມສາຍທາງ, ເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ມູນເບິ່ງວ່າມີການລາຍງານສິ່ງຂອງຕົກເຮ່ຍບໍ່.

ກາງຄືນ ເວລາ2ໂມງ45ນາທີ, ພະນັກງານກວດທາງໄດ້ສົ່ງຂ່າວດີມາ, ຊອກເຫັນສິນຄ້າທີ່ນັກຂັບຂີ່ເຮັດຕົກເຮ່ຍຢູ່ທິດທາງໄປວັງວຽງ, ພະນັກງານປະຈຳການສະຖານີໄດ້ບອກຂ່າວດີນີ້ກັບນັກຂັບຂີ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ພ້ອມໃຫ້ລາວໃຈເຢັນລໍຖ້າສະຢູ່ຖານີ.

ກາງຄືນ ເວລາ3ໂມງ20ນາທີ, ພະນັກງານກວດທາງໄດ້ນຳເອົາສິນຄ້າທີ່ຍັງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ນັກຂັບຂີ່, ເມື່ອນັກຂັບຂີ່ເຫັນສິນຄ້າຖືກສົ່ງຄືນມາກໍ່ຈັບມືພະນັກງານກວດທາງແລ້ວກ່າວຄຳຂອບໃຈຫຼາຍຄັ້ງວ່າ: “ຄິດບໍ່ເຖິງພວກເຈົ້າໃສ່ໃຈຊອກສິນຄ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ຂະໜາດນີ້, ໃນຍາມກາງຄຳ່ກາງຄືນອີກ, ຂອບໃຈພວກເຈົ້າຫຼາຍໆ” ກ່ອນຈະກັບ, ພະນັກງານກວດທາງໄດ້ແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຂັບຂີ່ມັດສິນຄ້າທີ່ຢູ່ເທິງລົດຄືນໃໝ່.

ນັບແຕ່ເປີດນຳໃຊ້ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາວັງວຽງປີໜຶ່ງຜ່ານມາ,ທີມງານດຳເນີນງານໄດ້ປະກອບໃສ່ກັບສະພາບການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ດິນແດນ, ປະຊາຊົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆໃນປະເທດລາວ, ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຊັ້ນໃຫ້ລະອຽດ, ເພີ່ມທະວີກາຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ລະອຽດ, ເພີ່ມຈຳນວນຄົນ, ຈຳນວນຄັ້້ງ, ຄວາມໜັກແໜ້ນໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຝຶກສ້ອມຮັບມືກັບເຫດສຸກ, ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະ ຊັບສິນທາງທີ່ຢູ່ນອກປະເທດ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການດຳເນີນງານ,

ພ້ອມຍັງໄດ້ຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍພາບຫຼັກຍີ່ຫໍ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ-ລົງທຶນ ແລະ ຖືຫຸ້ນແຂວງຢຸນນານ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນເວລາດຽວກັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.