ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍແບບນີ້ ຄົນລາວແນ່ນອນ

ຖ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຊິຖິ້ມໃສແທ້ກະຍັດເຂົ້າປາກເຈົ້າຂອງໂລດ! ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍແບບນີ້ ຄົນລາວແນ່ນອນ!

ປານນັ້ນວ່າປະເທດທີ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແຕ່ສະໜອງປັນຍາຍັງຕົກຕ່ຳແບບນີ້ ຍັງດ້ອຍພັດທະນາຕໍ່ໄປເຖາະ ບໍ່ສົມ!

.

.

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.