ແຈ້ງການ ທືນສືກສາ ລັດຖະບານ ຈີນ 2022-2023

🇨🇳 ຂ່າວດີ !!! ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສົກປີ 2022-2023 ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ໂດຍເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ ປະເທດ ສປ.ຈີນ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

⭕️ ເງື່ອນໄຂຂອງທຶນ:

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຮັບຜິດຊອບ: ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ລະຫວ່າງປະເທດ, ຄ່າຮຽນ, ຄ່າທີ່ພັກ, ຄ່າປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງ.

⭕️ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:

– ເປັນຄົນລາວຖືສັນຊາດລາວ.

ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ສົມບຸນ.
ມີໜັງສືຮັບຮອງຈາກຫົວໜ້າ ຫຼື ອາຈານ 2 ສະບັບ ( 2 Latters of Recommendation ) ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສະ
ນັກທຶນການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ.

ຜູ້ສະໝັກຮຽນຫຼັກສູດພາສາຈີນ ຕ້ອງມີພື້ນຖານພາສາຈີນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງລະດັບພາສາຈີນ (HSK) ຄື:

ປະລິນຍາຕີ HSK 3, ປະລິນຍາໂທ HSK 4 ແລະ ປະລິນຍາເອກ HSK 5 ຂຶ້ນໄປ.

ຜູ້ສະໝັກຮຽນຫຼັກສຸດພາສາອັງກິດຕ້ອງມີໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາອັງກິດ TOEFL / IELTS,ຜູ້ທີ່ສະຫນັກລະດັບປະລິນຍາຕີ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 25 ປີ, ປະລິນຍາໂທ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ອາຍຸບໍ່
ເງິນ 40 ປີ.

⭕️ ວິທີສະມັກ:

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຍື່ນໜັງສືຄໍາຮ້ອງສະໝັກທຶນໄດ້ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ(ພະແນກບໍລິຫານ ຫ້ອງ 110) ວັນປີດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 14/01/2022.

⭕️ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບມີ:

ໃບຄໍາຮ້ອງສະໝັກທຶນທີ່ຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ

• ໃບປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນ ລະດັບສູງສຸດ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ສໍາລັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ)

ຊີວະປະຫວັດລັດຖະກອນ (ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ)

ໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງລະດັບພາສາຈີນ (HSK) ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາອັງກິດ TOEFL IELTS

ຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນຈະຕ້ອງມີໃບນຳສົ່ງຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ສັງກັດ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຜູ້ສະໜັກໃຫ້ທັນເວລາດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *