ເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມຮັກ ຢາກຄົບໃຜຈັກຄົນທີ່ຮັກຈິງຫວັງແຕ່ງ ອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ບໍ່ຢາຫກເສຍເວລາຄົບໃຜຫລີ້ນໆ

ເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມຮັກ ຢາກຄົບໃຜຈັກຄົນທີ່ຮັກຈິງຫວັງແຕ່ງ.

ທີ່ຮັກເຮົາ ເຂົ້າໃຈເຮົາ ພ້ອມເດີນຮ່ວມທາງກັບເຮົາ ພ້ອມປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນ ຄົບກັນຈົນແຕ່ງງານ.

ເຖິງບໍ່ໄດ້ມີຖານະດີ ເຖິງບໍ່ໄດ້ມີເງິນແສນເງິນລ້ານ ແຕ່ກໍພ້ອມຈັບມືກັນສ້າງກັນສາ ບໍ່ປະບໍ່ຖິ້ມກັນໃນເວລາທີ່ເດືອດຮ້ອນ ແລະ ມີບັນຫາເຂົ້າມາ ສັດຊື່ ຈິງໃຈ ບໍ່ນອກໃຈ ບໍ່ຈໍາເປັນຮັກກັນຈົນຟ້າດິນສະລາຍ.

ຂໍພຽງຮັກກັນຈົນວັນຕາຍ ກໍພໍ ນັບມື້ນັບອາຍຸໄປໜ້າ ບໍ່ຢາກເສຍເວລາຄົບໃຜຫຼີ້ນໆຮີບເຮັດຮີບຫາ ຊີວິດເຮົາຢູ່ບໍ່ໄດ້ຮອດ 1000 ປີ ບໍ່ຢາກເສຍເວລາໄປກັບຄວາມທຸກໃນອະດີດ.

.

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ : Rny Ketmany Sitthivong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.