ພາຍຸ ໄຕ້ຝຸ່ນ RAI ເປັນ ຊຸບເປີ້ໄຕ້ຝຸ່ນ ລະດັບ 5 ຄວາມໄວລົມທີ່ 175 ກມ/ຊມ

ຂໍໃຫ້ປອດໄພ ! ພາຍຸ ໄຕ້ຝຸ່ນ RAI ເປັນ ຊຸບເປີ້ໄຕ້ຝຸ່ນ ລະດັບ 5 ຄວາມໄວລົມທີ່ 175 ກມ/ຊມ ກໍາລັງພັດຜ່ານເຂົ້າປະເທດຟິລິປິນ.

ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ. ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການອົບພະຍົກ ປະຊາກອນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ພາຍຸຜ່ານແລ້ວ,

ຄາດວ່າ ຈະສົງຜົນກະທົບ ໃຫ້ປະຊາກອນ ເຖິງ 13 ລ້ານຄົນ ! ເສັ້ນທາງຂອງພາຍຸນີ້ ຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າໃກ້ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2021 ນີ້ !!!

BBC

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.