ກະຊວງການເງິນ ເປີດປະມູນລົດຂອງກາງຄະດີ ຈໍານວນ 11 ຄັນ

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລົດ ຊາບວ່າ:

ປັດຈຸບັນ ກະຊວງການເງິນ ມີຈຸດປະສົງ ຈະສືບຕໍ່ສະສາງລົດ ຈຳນວນ 11 ຄັນ ຊຶ່ງລົດດັ່ງກ່າວແມ່ນລົດຂອງກາງຄະດີ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນຄະດີ (ສານບໍ່ທັນ ຕັດສິນ) ແຕ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ປະມູນຂາຍອອກ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ສະບັບເລກທີ 07/ນຍ,

ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ດ້ວຍຮູບການປະມູນຂາຍແບບເປີດກວ້າງ (ລົດຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈະການປະມູນຜ່ານມາ)

ເບີ່ງລາຍລະອຽດ ລາຄາລົດ ແລະ ຮູບພາບລົດໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້:

https://bit.ly/3GIiYE7

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.