ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ

ວັນທີ 14 ທັນວາ 2021 ນີ້, ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022 (ກອງປະຊຸມແບບທາງໄກ) ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງແຜນການ-ລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຕາມກົນໄກເຂັ້ມງວດ, ໂປ່ງໃສ, ອັດການຮົ່ວໄຫລຂອງງົບປະມານ.

ພ້ອມນີ້ ກໍໃຫ້ເພີ່ມທະວີວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ພະນັກ ງານໃນຂົງເຂດແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ຂົງເຂດການເງິນ ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກວິຊາຊີບ, ມີຄວາມອົດທົນເສຍສະຫລະ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນແຜນ ການ-ການເງິນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດເປັນກົກ ເພື່ອລົບລ້າງປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃຫ້ຂາດໂຕ, ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ນໍາໃຊ້ທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເສດຖະ ກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໂດຍພື້ນຖານ, ແກ້ໄຂຄວາມກົດດັນດ້ານເສດຖະ ກິດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍລົງເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມລະດັບຄາດໝາຍວາງໄວ້;

ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ, ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພ້ອມທັງກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃນການເປີດປະເທດຢ່າງລະມັດລະວັງ; ສຸມໃສ່ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຕໍ່ກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ;

ສ້າງກົນໄກ ແລະ ຮູບແບບ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການດໍາເນີນງານ ເພື່ອຫລຸດຕົ້ນທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນ; ປະຕິຮູບລະບົບການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ,

ຈັດບຸລິມະສິດໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ສຸມໃສ່ໂຄງການທີ່ຈຳເປັນຮີບດ່ວນ ໂດຍມີການໄລ່ລຽງທຸກການລົງທຶນຕ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ເຫັນຜົນໄວດ້ານເສດຖະ ກິດ, ປັບປຸງວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງ, ເປັນເຈົ້າການສູງ ໂດຍການບຸກທະລຸແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນການບໍລິການປະຕູດຽວໃຫ້ໄດ້ໄວ, ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ 03/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,

ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ; ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີຈຸດພິເສດສະເພາະ ທີ່ແຕກຕ່າງ, ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ມີຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ການຜະ ລິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕ້ອງເປັນຕົວແບບທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານການເງິນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ແຂງແຮງ ຕາມຍຸດທະສາດທີ່ ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວ ແລະ ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ລື່ນແຜນໄດ້ຍິ່ງເປັນການດີ ເພື່ອໃຫ້ສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງໄດ້ປຽບ; ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ໃນປີ 2022 ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ລວມທັງການສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫລຂອງງົບປະມານ ເພື່ອສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃໝ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງລາຍຮັບໃຫ້ກົມກຽວ ແລະ ວ່ອງໄວ, ປະຕິຮູບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະ ມານ ຢ່າງແຂງແຮງດ້ວຍການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບແບບທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນການເງິນແບບລວມສູນ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບ ປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າໃນລະບົບລວມສູນ ໂດຍມີການສົມທົບກັບກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສອງຂະ ແໜງການວ່າ: ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນໜຶ່ງວັນຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕົກລົງບາງວຽກງານສຳຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2022 ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ການຕີລາຄາສະພາບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ວາງໄວ້ໃນ ປີ 2022,

ລວມທັງບັນດາຄາດໝາຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍສະເພາະສອງກະຊວງ ເຫັນດີເພີ່ມທະວີຍົກສູງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021 ໂດຍສະເພາະ 14 ມາດຕະການທ້າຍປີ 2021 ແລະ 8 ມາດຕະການ ປີ 2022 ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ.“

ສໍາລັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2022 ແມ່ນແຜນທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍສູງຕ້ອງໄດ້ສຸມທຸກກຳລັງແຮງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ ມານແຫ່ງລັດໃນປີໜ້າໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ຮັບປະກັນໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ຂປລ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.