ທ່ານນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມແຜນເປີດປະເທດ

ທ່ານນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ ອອກ​ຂໍ້ຕົກລົງ​ເລກທີ​ 135/ນຍ​ ວັນທີ​ 9​ ທັນວາ​ 2021​ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມແຜນເປີດປະເທດເພື່ອຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

.

.

#ຂໍ້ຕົກລົງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ເປີດປະເທດ​ #COVID19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.