ທາມລາຍ ແຂວງ ຫົວພັນ ວັນທີ 6-12-2021

ພົບເຊື້ອໃໝ່ມື້ນີ້ 54 ກໍລະນີເມືອງຊຳເໜືອ 32 ກໍລະນີ (2 ກໍລະນີ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ)

1. ບ້ານນາໜອງບົວ 9 ກໍລະນີ

2. ບ້ານມີສຸກ 8 ກໍລະນີ.

3. ບ້ານທາດເມືອງ 4 ກໍລະນີ.

4. ບ້ານນາລີວ 3 ກໍລະນີ.

5. ບ້ານນາວຽງ 2 ກໍລະນີ.

6. ບ້ານຫ້ວຍອວງ 1 ກໍລະນີ.

7. ບ້ານນາທົ່ງຈອງ 1​ກໍລະນີ.

8.​ ບ້ານພັນໄຊ 1 ກໍລະນີ.

9. ບ້ານໂພໄຊ 1 ກໍລະນີ.

ເມືອງຊຽງຄໍ້ 22 ກໍລະນີ (11 ກໍລະນີ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ບ້ານນາຕອງ)1. ບ້ານນາໜອງ 9 ກໍລະນີ2. ບ້ານຊຽງແດນ 2 ກໍລະນີທົ່ວແຂວງມີບ້ານແດງທັງໝົດ 25 ບ້ານ.

ຟັງຄລີບ ທາມລາຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.