ຈີນກຽມອະນຸມັດນຳໃຊ້ຢາໂ ຄ ວິ ດຊະນິດໃໝ່

ອີງຕາມການຖະແຫລງຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງຈີນ ເມື່ອວັນທີ 6 ພະຈິກ 2021 ນີ້ວ່າ ຈີນກຳລັງພິຈາລະນາອອກອະນຸມັດນຳໃຊ້ຢາໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃໝ່ ຊຶ່ງຜະລິດຂຶ້ນມາດ້ວຍກຳມະວິທີເຮັດໃຫ້ ໂມໂນໂຄລນອນ ແອນບໍດີ ເກີດພູມຄຸ້ມກັນ ເປັນກາງ.

ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນຮັ່ນຈິງ ກໍຈະກາຍເປັນຢາໂຄວິດ-19 ຕົວທຳອິດຂອງໂລກ.

ຢາຊະນິດນີ້ ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາໂດຍ ບໍລິສັດ Brii Biosciences, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດການຢານາໆຊາດ ໂດຍມີສູນກາງຕັ້ງຢູ່ ສ.ອາເມລິກາ ແລະຈີນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແທັງຮວາ ແລະ ໂຮງໝໍປະຊາຊົນແຂວງ ເສິນເຈີ້ນ III ຂອງຈີນ.

ບໍລິສັດ Brii Bio ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກການທົດລອງຂອງສາກົນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢາຊະນິດນີ້ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກການເສຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ 78% ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ຢາຊະນິດນີ້ຍັງມີປະສິດຜົນໃນການຕ້ານການກາຍພັນຂອງໂຄວິດ-19 ເດວຕາອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມ SK&ĐS

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.