ໄຟຟ້າລາວ ຕິດໂ ຄວິ ດ 2

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ534 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 17​ ພະຈິກ 2021

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 42 ກໍລະນີ (ສູນຕາທົ່ງ ປົ່ງໂຮງຮຽນເດັກພິການຕາທົ່ງປົງ: 1)

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 36 ່ ກໍລະນີ (ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາປະປາ ທ່າມວ່ງ: 2, ລັດວິສາຫະກິດ, ່ໄຟຟ້າລາວ: 2, ບໍລິສັດສຸວັນນີ: 2, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 1)

3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 30 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫ່ຍ 661:16, ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງກອງທັບ: 7) 4. ກໍາມະກອນ ມີ 26 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດ TSB LAO: 10)

5. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 24 ກໍລະນີ

6. ພະນັກງານລັດ ມີ 20 ກໍລະນີ 4

7. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 17 ກໍລະນີ (ຄຸມຂັງນາຂ່າ: 4) : ່

8. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 15 ກໍລະນີ

9. ໂຮງງານ ມີ 9 ກໍລະນີ (ນະຄອນຫຼວງອຸດສາຫະກໍາ ່ເຫ້ກ: 2, ໂຮງງານຢາມາເຫັນ: 2, ໂຮງງານຕັດຫຍິບທ່າມວ່ງ: 1)

10. ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ມີ 1 ກໍລະນີ

11. ຄຸມຂັງນາຂ່າ ມີ 2 ກໍລະນີ

່12. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 5 ເມສາ) ່

13. ຫວ່າງງານ ມີ 120 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 19)

14. ເດັກ ມີ 22 ກໍລະນີ

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 21 ກໍລະນີ

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 148 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.