ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ສະຖານະການ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.. ໂຄວິດ 410 ກໍລະນີ

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 42 ກໍລະນີ (ພະນັກງານຄູ: 4)

2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 22 ກໍລະນີ. (ຕະຫລາດສີໄຄ: 1, ຕະຫລາດຈີນສະຫວ່າງ: 1, ຕະຫລາດທົ່ງຂັນ | ຄາ:1, ຕະຫລາດບຶງທາດຫລວງ 1, ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ 1)

3. ພະນັກງານໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 3 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ: 2).

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 28 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫ່ຍ 497: 14, ກອງພັນໃຫ່ຍ 11: 1, ກົມ 279: 1, ຄ້າຍທະຫານ 416: 1, ່ທະຫານນະຄອນຫລວງ: 1, ທະຫານເມືອງໄຊເສດຖາ: 1).

5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 19 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການເຄື່ອນທີ:8,ກອງຮ້ອຍສາມ: 2, ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫລວດ:1, ກົມປ້ອງກັນສູນກາງ: 1)

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 21 ກໍລະນີ (ການຕະຫລາດທາດຫຼວງພຣາຊາ: ບໍລິສັດລາວເລີນ: 4, ບໍລິສັດເອງ ຊີຊີ: 1, ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ: 1, ບໍລິສັດເUກເທລະຄອມ: 1, ທະນະຄານການຄ້າ: 1).

7. ໂຮງງານ ມີ 14 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະຄອດລາວ: 3, ໂຮງງານ ອານປີລາວ: 1, ໂຮງງານໄດອິຈິ: 1, ໂຮງງານເຫລັກ: 1, ໂຮງງານ TFV: 2, ໂຮງງານເUຍ 2)

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 5 ເມສາ: 1, ໂຮງຫມໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃຫມ່: 1) ,

9. ພະສົງ ມີ 1 ກໍລະນີ (ປະຈາຢູ່ວັດໂພນຕ້ອງ ສະຫວາດ)

10. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດ, ວຽກ ມີ 44 ກໍລະນີ

11. ກໍາມະກອນ ມີ 21 ກໍລະນີ

12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 9 ກໍລະນີ

13. ຫວ່າງງານ ມີ 64 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 12, ແມ່ | ເຮືອນ 4)

14. ເດັກ ມີ 4 ກໍລະນີ

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 74 ກໍລະນີ

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 44 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.