ກະຊວງການເງິນ ຊີ້ແຈງ ການອອກຫວຍ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ

ກະຊວງການເງິນ ຊີ້ແຈງ ການອອກຫວຍ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານ ທຳແກ່ສັງຄົມ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບບັນຫາການອອກຫວຍ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຕົວແທນ ຫລື ຜູ້ທີ່ເຄີຍຂາຍຫວຍ ນອກຈາກໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳແລ້ວ ຍັງສ້າງລາຍຮັບແກ່ເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ.

ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ລັດຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງທົດລອງອອກຄືນໃນ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມບັນຫາການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າງງານຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາ ໂດຍສະເພາະຄົນເສຍອົງຄະ,

ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການເປັນຕົວແທນການຈຳໜ່າຍຫວຍ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຢູ່ປະມານ 80-120 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຫລາຍຕື້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ ໃນປີ 2016 ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າເປີເຊັນຂາຍ ປະມານ 200 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນຈຳນວນ 15.000-20.000 ຄົນ, ມາຮອດປີນີ້ແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ່ ສູນເສຍອົງຄະ, ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *