9 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ

9 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ວ່າ: ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນບັນຫາທີ່ເວົ້າມາຫຼາຍແລ້ວລວມມີ 9 ບັນຫາສໍາຄັນ ຄື:

1.​ ບັນຫາຫນີ້ສາທາລະນະ.​

2. ບັນດາລັດວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເກືອບທັງຫນົດດໍາ ເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.​

3.​ ຄວາມສາມາດຂອງກໍາລັງການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຍັງຕ່ໍາ.​

4.​ ການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດຫມາຍ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ຊໍາເຮື້ອ ຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນ ເວລາຫຼາຍປີຕິດຕໍ່ກັນ.​

5.​ ກົນໄກການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລົງທຶນ ເຖິງວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ.​

6.​ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

7.​ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເງິນຕາມີການເຫນັງຕີງສູງ.​

8.​ ບັນຫາຢາເສບຕິດ.​

9.​ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີລັກສະນະຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງປະເທດເຮົາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງທົ່ວໂລກທົດຖອຍ, ສໍາລັບຕໍ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນເປັນການຊໍ້າເຕີມໃສ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ຕື່ມອີກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.