ແຈ້ງເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງທ່າໂທມ.

ແຈ້ງເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງທ່າໂທມ.

ດຽວນີ້ມີຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້ຢູ່ເມືອງເຮົາ ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນພະຍາດໂຄວິດແມ່ນໃຫ້ຢູ່ເຮືອນໃຜເຮືອນລາວ.

ບໍ່ໄປເລາະເຮືອນໃຕ້,ເຮືອນເໜືອ,ເຮືອນໃກ້ຄຽງ ຢູ່ໃຜຢູ່ລາວໄປກ່ອນ ,ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍທ່ານໄດ້ນອກຈາກຕົວທ່ານເອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *