ເມືອງນອງເເຂວງສະຫວັນນະເຂດ 7 ຕຸລາ 2021ຍັງຄົງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

#ເມືອງນອງເເຂວງສະຫວັນນະເຂດ 7 ຕຸລາ 2021ຍັງຄົງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສຳລັບລະດັບນ້ຳເຊລະນອງ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ມີສະຕິສຳລັບຜູ້ທີ່ຢຸ່ແຄມເຊ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດນ້ຳຫຼົ້ນຝັ່ງພ້ອມທັງກະກຽມ.

ເຄື່ອງຂອງໄວ້ໃນທີ່ສູງເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *