ຊ່ວຍກັນເດີ ແຟນ

ປະເທດໄທ

ຢ່າບອກຮັກຂ້ອຍໃນວັນທີ່ຕາຍ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕື່ນມາຟັງໄດ້…

ຢ່າຂໍໂທດຂ້ອຍໃນວັນທີ່ບໍ່ມີຂ້ອຍ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕື່ນມາໃຫ້ອະໄພເຈົ້າໄດ້…

ຝາກໃຫ້ຄິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *