ປິດຕະຫຼາດ ສົ ດ ບຶ ງ ທາ ດ ຫຼວງຊົ່ວຄາວ

ປິດຕະຫຼາດສົດບຶງທາດຫຼວງຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ 5-7 ຕຸລາ ເພື່ອເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄ ວິ ດ

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບ ປະຊາຊນແລະສັງຄົມ ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ພາຍໃນຕະຫຼາດສົດບຶງທາດຫຼວງ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ສຳປະທານພັດທະນາຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງເຖິງພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ບັນດາຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໃນຕະຫຼາດແຫ່ງດັ່ງກ່າວ,

ທາງຕະຫຼາດຈະໄດ້ມີການປິດຊົ່ວຄາວ 3 ວັນເລີ່ມວັນທີ 5-7 ຕຸລານີ້ ເພື່ອເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ.

ອີງຕາມຄະນະສະເພາະກິດເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການເຖິງເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດ, ຜູ້ບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ, ຜູ້ຈັດສັນ, ຜູ້ຄ້າຂາຍໃນຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງ,

ດັ່ງນັ້ນ ປອ ພອນປະເສີດ ອິນທະສອນ ປະທານ 3SD Group, ຜູ້ສຳປະທານພັດທະນາຕະຫຼາດສົດບຶງທາດຫຼວງ ໄດ້ແຈ້ງການປິດຕະຫຼາດຊົ່ວຄາວໄລຍະເວລາ 3 ວັນ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *