ປະກາດຫາຜູ້ຕິດໂ ຄວິ ດ ດ່ວນ

ຜູ້ທີ 1: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 42 ປີ ບ້ານ ຫນອງພະຍາ, ໄຊທານີ ເບີໂທ 58950347.

ຜູ້ທີ 2: ເພດຍິງ ອາຍຸ 25 ປີ ບ້ານ ສີເກີດ, ນາຊາຍທອງ ເບີໂທ 95198924 .

ຜູ້ທີ 3: ເພດຍິງ ອາຍຸ 32 ປີ ບ້ານ ຫນອງແຕ່ງໃຕ້, ສີໂຄດ ເບີໂທ 52965583

ຜູ້ທີ 4: ເພດຍິງ ອາຍຸ 32 ປີ ບ້ານ ດົງປ່າແຫຼບ, ຈັນທະບູລີ ເບີໂທ 56405689

ຜູ້ທີ 5: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 34 ປີ ບ້ານ ນາໄຫ, ຫາດຊາຍຟອງ ເບີໂທ 98897188

ຜູ້ທີ 6: ເພດຍິງ ອາຍຸ 30 ປີ ຍ້ານ ດອນຫນູນ, ໄຊທານີ ເບີໂທ 55554828.

ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຕິດຕໍ່ຫາ ເບີໂທ 020 55663579 ເພື່ອເຂົ້າມາຮັບການປິ່ນປົວ, ເພື່ອເປັນການ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດໄປແຜ່ກະຈາຍໃສ່ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຄົນໃກ້ຊິດ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *