ກົດໄລຣກົດແຊຣໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂາວ

ເດີກປານນີ້ແລັວນໍ້າຍັງບໍ່ໄດ້ອາບເຂົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກິນແຕ່ກາສູ້ຢາງສຸດໃຈຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈທີໃຫ້ນັກຮົບຊຸດຂາວພວກເຮົາ.

ກົດໄລຣກົດແຊຣໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂາວ Ater Settivong.

ເດີກປານນີ້ແລັວນໍ້າຍັງບໍ່ໄດ້ອາບເຂົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກິນແຕ່ກາສູ້ຢາງສຸດໃຈ.

ຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈທີໃຫ້ນັກຮົບຊຸດຂາວພວກເຮົາກົດໄລຣກົດແຊຣໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂາວ Ater Settivong.

ຂໍ້ມູນຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *