ທະຫານຊາຍແດນ161ໄດ້ຊອມແປງທາງຈຸດທີມີດິນເຈື່ອນຕາມຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບ

ສະຫາຍ ພັນຕີ ສົມຈີນ ທຳມະວົງ ຫົວໜ້າການເມືອງກອງຮ້ອຍໄດ້ນຳພາພະນັກງານນັກຮົບຈຳນວນໜື່ງລົງແກ້ໄຂຊ້ອມແປງທາງບ່ອນທີມີດິນເຊາະເຈື່ອນຕາມຂອບເຂດກົມກອງຮັບຜິດຊອບມີຄືແຕ່ລະຈຸດດັ່ງນິ້:

1. ຈຸດບ້ານໂດນ -ບ້ານ ນາໃໝ່,

2. ຈຸດບ້ານ ນາໃໝ່ – ບ້ານ ມີໄຊ ແລະ ຈຸດບ້ານມີໄຊ – ບ້ານ ນາສຳພັນ. ເຊີ່ງເລີ່ມຕົນປະຕິບັດເຮັດຕົວຈື່ງແຕ່ວັນທີ 28 – 30/9 ລວມເວລາ 3 ວັນຈີ່ງສຳເລັດລົງ.

ໃນນັ້ນຈຸດທີມີດິນເຊາະເຈື່ອນທັງໝົດມີ 14 ຈຸດ, ແລະ ຈຸດທີມີການເຊາະເຈື່ອນໜັກກວ່າໝູ່ມີ 4ຈຸດຄືລະຫວ່າງບ້ານນາໃໝ່ ຫາ ບ້ານມີໄຊ ມີ 2 ຈຸດ ແລະ ຈຸດບ້ານ ມີໄຊ ຫາ ບ້ານ ນາສຳພັນມີ2 ຈຸດ, ຈຸດທີເປເພເລັກໜ້ອຍມີ 10ຈຸດ.

ການຊອ້ມແປງທາງຄັ້ງນິ້ເຖິ່ງຈະລຳບາກພຽງໃດອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ161ກໍ່ໄດ້ຊຸ່ມຈິດຊຸຸ່ມໃຈທຸ່ມເຮື່ອແຮງປະຕິບັດເຮັດຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.

ທັງນິ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂ ແລະ ເຝົ້າລະວັງວິກິດການຂອງໄພທຳຊາດທີເກິດຂື້ນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະທັນການ ໂດຍແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຫາສູ່ກັນ ໃຫ້ມີຄວາມເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພໃນການສັນຈອນເສັ້ນທາງດັ່ງກາວ .

ພາບ ແລະ ຂ່າວ ໂດຍ: ເກດແກ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *