ລາວໂທລະຄົມແຈ້ງການ ໃຫ້ລົງທະບຽນ ຖ້າບໍ່ລົງ ເບີຈະຖືກຕັດ

ແຈ້ງການໃຫ້ລູກໆທຸກຄົນທີ່ນຳໃຊ້ເບີ ຂອງລາວໂທລະຄົມ ຕ້ອງໄປລົງທະບຽນຖາວອນ ກໍຄື ຖ່າຍຮູບເຈົ້າຂອງເບີລົງໃນລະບົບຂອງລາວໂທລະຄົມເນີ

ຖ້າກາຍວັນທີ 31/1/2022 ນີ້ລະບົບຕັດໂອໂຕຫຼືລະງັບເບີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ລະເສຍເງິນຖີ້ມເນີ.

ເລື້ອງ: ການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ມືຖື ຂອງທ່ານ. – ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ກະຊວງສະບັບເລກທີ: 197/ ກຊອດທ, ລົງວັນທີ: 28/05/2021, ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເວລາຂື້ນທະບຽນ ແລະ ການຢືດຫມາຍເລກໂທລະສັບ ( 020,030 ) .

ພິເສດສໍາລັບ ລູກຄ້າທີ່ລົງທະບຽນເລກຫມາຍສໍາເລັດ ເລີ່ມວັນທີ 01 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ເລີບ ຮັບໄປເລີຍ GB 30 ມື້ ມູນຄ່າໂທ 30 ນາທີ ພາຍໃນ 30 ມື້.

ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາມແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດລຸ່ມນີ້. ຂອບໃຈ

ນອກຈາກນີ້ ທັງກະຊວງ ເຕັດໂນໂລຢີ ກໍ່ ໄດ້ ຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອນການລົງທະບຽນເບີໄປຮອດທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ2022. ເນື່ອງຈາກ ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *