ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ, ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເຮົາທາງ ວອດແອບເບີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເລືອຍເດີ.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄູນໄຊພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:

ໃຜສົນໃຈຕິດຕາມເບີຂ້າງເທີງນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *