ໃຜມີວຽກເຮັດບອກຕິດຕໍ່ຫາລາວເດີ

ທ່ານໄດທີຕ້ອງການຄົນສວນຮັບລາວໄປເຮັດວງກຊ່ວຍແນ່ອີ່ຕົນລາວຍ່າງຊອກວງກເຮັດ.

ແຕ່ວັງວງງມາຮອດດອນຫນູນໄດ້4ວັນແລ້ວຍັງບໍໄດ້ວງກເບີໂທ 02056764968 ທ້າວເຈມ(ຜູ້ກ່ງວເອງ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *