ເສຍເວລາອ່ານລອງເບີ່ງ! “ແຕ່ງງານກັບຄົນຈົນ ຫຼື ຄົນລວຍ ຄົນໃດຈະດີກວ່າກັນ?”

“ແຕ່ງງານກັບຄົນຈົນ ຫຼື ຄົນລວຍ ຄົນໃດຈະດີກວ່າກັນ?”ຍ້ອນເງິນຄືເຫດຜົນ ທີ່ບາງຄົນເລືອກແຕ່ງງານກັບຄົນລວຍ ໂດຍຫວັງວ່າຊີວິດຈະມີອັນຈະກິນ ແຕ່ຊີວິດທີ່ມີກິນ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ຊີວິດຮັກຈະມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປ.

ສ່ວນບາງຄົນເລືອກແຕ່ງງານກັບຄົນຈົນ ກໍມີເຫດຜົນມາຈາກຄວາມຮັກ ແຕ່ຄວາມຮັກອັນລົ້ນໃຈ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອີ່ມທ້ອງຕະຫຼອດໄປ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຄໍາຕອບຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ມີຍິງຊາຍຫຼາຍຄູ່ ທີ່ຮັກກັນປານຈະກືນກິນກັນໄດ້ ແຕ່ສຸດທ້າຍ ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງເລີກລາກັນໄປເພາະມີບັນຫາເລື່ອງເງິນບາງຄົນມັກຈະຄິດວ່າ ຜູ້ຊາຍຈົນໆ ເປັນຄົນໃສຊື່ບໍລິສຸດ ສ່ວນຜູ້ຊາຍທີ່ລວຍຈະຫຼາຍໃຈ ມັກໄປຫຼິ້ນກິນເຮຮາປາຕີ ແຕ່ສຸດທ້າຍ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ເມື່ອຜູ້ຊາຍຈົນໆຍາມໂຫດຮ້າຍຂຶ້ນມາ ແລະ ຜູ້ຊາຍລວຍໆເມື່ອໂຫດຮ້າຍຂຶ້ນມາ ໃຜຈະໜັກກວ່າກັນ?

ການແຕ່ງງານກັບຄົນລວຍ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຊີວິດຈະຮັ່ງມີຕະຫຼອດໄປ ຕ້ອງເບິ່ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນວ່າໄດ້ມາແບບໃດ?ການແຕ່ງງານກັບຄົນຈົນໆ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປ ຄົນຈົນບາງຄົນ ບໍ່ໄດ້ຕອບແທນການບໍ່ມີເງິນດ້ວຍຄວາມສຸພາບ, ອ່ອນໂຍນ, ໂຣແມນຕິກ ແລະ ໃຫ້ກຽດຄົນຮັກ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າຄົນຈົນມີຄວາມກົດດັນຍ້ອນຊີວິດທີ່ຍາກລໍາບາກ, ນ້ອຍອົກນ້ອຍໃຈຂຶ້ນມາ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ອາລົມຮຸນແຮງ ຈົນຂາດສະຕິ ບໍ່ມີເຫດຜົນ ກໍມີຫຼາຍ.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຈະແຕ່ງງານກັບຄົນຈົນ ຫຼື ຄົນລວຍ ເລື່ອງນີ້ບໍ່ມີຄໍາຕອບ ມັນສຸດທ້າຍແຕ່ເຈົ້າຈະເລືອກເອງ ແຕ່ຖ້າຈະແຕ່ງງານກັບຄົນຈົນ ຫຼື ຄົນລວຍ ກໍຂໍໃຫ້ເປັນຄົນດີ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ຕົວເຈົ້າເອງຕ້ອງມີເງິນ ຮູ້ຈັກຫາເງິນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແບມືຂໍເງິນໃຜນັ້ນ ປະເສີດທີ່ສຸດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *