ເສົ້າໃຈ!!ຕິ ດໂ ຄວິ ດຍົກຄອບຄົວ ເກືອບ 5 ຊີວິດ ສູ້ໆຂໍໃຫ້ທຸກຄົນດີໄວໆ

ລ່າສຸດມື້ນີ້ ພົບຜູ່ ຕິດເຊື້ອອລາຍໃຫມ່ ທັງຄອບຄົວ ເກືອບ 5 ຊີວີດ ກຳລັງສົ່ງ ຮັກສາໂຕ ພິກັດລະບາດແມ່ນ ຫລັກ 40 ເມືອງ ປະທຸມພອນ ແລະ ບ້ານໄດ້ຄຽງ.

ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະອາດຈະຍົກເປັນພື້ນທີ່ສີແດງສູ້ໆເດີ້ ຂໍໃຫ້ ປອດໄພທຸກຄົນ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *