ປະກາດລ໋ອກດາວປິດບ້ານ ປີກເມືອງ

ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງປາກແບງ- ແຂວງອຸດົມໄຊ ປິດແລ້ວເດີ້ປະກາດລ໋ອກດາວປິດບ້ານ.

ປິດເມືອງ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄປໃສມາໃສຢາກລະເດີຈຸດກວດ ທີ່ບ້ານ ນາມອນຊາຍແດນເມື່ອງຮຸນເມືອງແບງ ແລະ ບ້ານ ອຸດົມຊາຍແດນເມື່ອງຮຸນເມືອງປາກແບງ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງເດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *