ຫນຸ່ມຫລວງ ນ້ຳທາ ຕິດ ໂຄວິດ ຫນ່ວຍສະເພາະ ກິດຕ້ານໂຄວິດໄປຮັບເຖິງບ້ານ ເພື່ອໄປຮັກສາໂຕ

ຫນຸ່ມຫລວງ ນ້ຳທາ ຕິດ ໂຄວິດ ຫນ່ວຍສະເພາະ ກິດຕ້ານໂຄວິດໄປຮັບເຖິງບ້ານ ເພື່ອໄປຮັກສາໂຕ.

ລ່າສຸດບ່າຍວັນນີ້ ຂໍເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນ ບາງສ່ວນ ເນື່ອງຈາກ ມີປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫລວງ ນ້ຳທາ ເຂດ ບ້ານທົ່ງໄຈ້ໄຕ້ ຕິດໂຄວິດ ຕອນນີ້ ແມ່ນກຳລັງ ເອົາໄປ ຮັກສາໂຕ

ຊື່ ຕ່ຳ ບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ໃຕ້ ກຳລັງ ໄປຮັກສາໂຕ ຫາຍໄວ ໆ ແລ້ວກັບບ້ານ.

ສ່ວນ ໃຜສຳຜັດຫລື ໄກ້ ຊິດ ກະລຸນາ ຢ່າວິຕົກກັງວົນ ໃຫ້ຄ່ອຍ ຕິດຕາມ ອາການ ແລະລາຍງານ ແພດຫມໍ ເພື່ອກວດກາ ກັ່ນກອງ ການແຜ່ເຊື່ອ ຫາກພົບ ກໍ່ ຂໍໃຫ້ຕຽມຖຕໄປຮັກສາ

ສຳລັບ ການເດີນທາງ ຫາກມີຊິລາຍງານຕື່ມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *