ແຈ້ງການຂອງທ່ານເຈົ້ານະຄອນ ເລື່ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະລຸມບອນສັກວັກຊິນ

ແຈ້ງການຂອງທ່ານເຈົ້ານະຄອນ ເລື່ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະລຸມບອນສັກວັກຊິນ ກັນພະຍາດໂລວິດ-19 ທີ່ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານໃນຄັ້ງວັນທີ24-27ສິງຫາ2021.

ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້👇👇👇

ເຖີງ: ເລຂາພັກບ້ານ ນາຍບ້ານ 67ບ້ານ ໃນທົ່ວນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ.ເລື່ອງ: ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະລຸມບອນສັກວັກຊີນ ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ.ໃນວັນທີ 24-27 ສິງຫາ 2021

ເຈົ້ານະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງການມາຍັງທ່ານ ເລຂາພັກບ້ານ-ນາຍບ້ານ 67 ບ້ານ,ເພື່ອຂໍການຮ່ວມມື ໃນການນໍາເອົາກຸ່ມເປົ້າໜາຍ ອາຍຸ 18 ປີເຕັມຂື້ນໄປ ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາຈັກເຂັມ ໃຫ້ມາຮັບການສັກຢາຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງບ້ານ ຕາມແຜນທີ່ແຈ້ງໄວ້ຂອງສາທາໃນແຕ່ລະວັນ.

-ໃຫ້ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການຂົນຂວາຍ ປຸກລະດົມກຸ່ມເປົ້າໜາຍ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖີງການສັກຢາວັກຊີນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ສໍາເລັດເຂັ້ມທີ1 ໃນວັນທີ 27/8/2021

-ຊະນິດຢາທີ່ສັກ Sinopharm ເຂັ້ມທີ1ແລະເຂັ້ມທີ2 ແມ່ນສັກໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ທີ່ມີອາຍຸ 18ປີຂື້ນໄປສໍາລັບ J&J ແມ່ນໃຫ້ສັກຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ,ຜູ້ສູງອາຍຸ,ຜູ້ອອກຈາກສູນກັກກັນ 14ວັນກ່ອນສົ່ງໄປສູນກັກກັນອື່ນ

-ການບໍລິການແມ່ນເຮັດແບບຕະລຸມບອນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດ ຄົງທີ່ ແລະເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອເພີ້ມອັດຕາການປົກຄຸມໃຫ້ສູງ ແມ່ນໃຫ້ຂະຫຍາຍລົງຮອດ ໂຮງຫໍນ້ອຍ 11 ແຫ່ງ.

-ໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ,ການປ້ອງກັນ,ຜົນຮ້າຍຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖີງ

-ຄະນະນໍາທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ຊີ້ນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *