ເຮັດທຸກຢາງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້

ເຮັດທຸກຢາງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້

ເອົາເຄືອງໄປສົ່ງໃຫ້ຄົນເຈັບຢູ່ໂໍຮງ​ ໝໍຂອບໃຈທຸກ.

ກຳລັງໃຈທີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີແຮງສູ້ຕໍ່່.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *